ସହଯାତ୍ରୀ

– ତୁ ଯାଉଛୁ? – ହଁ | – ତୁ ତ କହିଥିଲୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବୁ ବୋଲି? – ସେତେବେଳେ ଜାଣି ନଥିଲି | – କଣ ଜାଣି ନଥିଲୁ? – ଯେ ମତେ କାଲି କେହି ଜଣେ ଆସି ଏଠୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି | – ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କାଇଁ ଆସୁଥିଲୁ? – ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଥିଲି ନା ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଥିଲୁ? – ତୁ ଡ଼ରିଲୁ ବୋଲି ମୁଁ […]