କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ଶବରୀମାଲା ବିବାଦ?

ଆଜି ଶବରୀମାଲା ବିବାଦ ପାଇଁ କେରଳ ଜଳୁଛି | କେରଳ ଆଉ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟର ସୀମାନ୍ତରେ ରହୁଥିବାରୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଦେଖୁଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କ୍ରୋଧ ତଥା ଅଭିମାନ | ତେବେ ଆଜିର ରଚନାରେ ମୁଁ ଏଇ ବିବାଦକୁ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରୁ ବିଚାର କରି ନିଜ ମତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି | ମୋର ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକ ଆଗରୁ କହି ସାରିଥିବେ | ତେବେ ମୁଁ ପୁଣିଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ […]