ବଳିଦାନ

ଝିଅମାନେ ଖାଲି ବାପଘର ଛାଡ଼ନ୍ତିନି ପୁଅମାନେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତି | ଚାକିରୀ ପାଇଁ ଘରଛାଡି ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାନ୍ତି | ବର୍ଷରେ ଥରେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି | ନିଜ ଘରେ ନିଜେ କୁଣିଆ ହୁଅନ୍ତି | ମା ହାତରନ୍ଧା ସେମାନେ ବି ମନେ ପକାନ୍ତି | ଆଉ ମା ମନ ଦୁଃଖ ହବ ବୋଲି ପେଟ ପୁରିଛି ବୋଲି ମିଛ ବି କୁହନ୍ତି | ଝିଅ ଚାକିରୀ ନ କଲେ ବି ବରଟେ ପାଇଯାଏ | ହେଲେ ପୁଅଟିଏକୁ ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଧନ୍ଦି ହବାକୁ ହୁଏ | NRI ବାହାହେଇ ଝିଅ ଫରେନରେ | ଆଉ ୧୦ ବର୍ଷ କାମ କରି ଝାଳବୁହାଇ ପୁଅ ଅନସାଇଟରେ | କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଛା ହେଲେ ବି ସେମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତିନି କାରଣ କାନ୍ଦୁଥିବା ପୁଅ ପରା ମାଇଚିଆ | ଭିତରେ ଭିତରେ ଡର ଲାଗୁଥିଲେ ବି ବାହାରେ ସବୁ ସୁପରମ୍ୟାନ | ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଅଭିନୟ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ ସେଇଟା ଖାଲି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପଚାର | ବାପା ମା ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେଇ ଖୁସି ବି ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ପଡେ | ମା ହାତରନ୍ଧା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆଗରୁ ଦଶଥର ଭାବିବାକୁ ପଡେ | sandwichର ମାନେ ପୁଅଙ୍କଠୁ ଭଲ କହିପାରିବ କିଏ?? ସେମାନେ ରେଫରୀ ବି ଆଉ ଅମ୍ପାୟାର ବି ସିଏ | ଚାକିରୀରେ ମ୍ୟାନେଜର ଠାରୁ ଯେତେ ଗାଳି ଖାଇଲେ ବି ଚାକିରୀ ଛାଡି ହୁଏନି କାରଣ ଘର EMI ଆଉ ଛୁଆର ସ୍କୁଲ ଫିଜ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ | ଷ୍ଟାର୍ଟଅପର ସ୍ବପ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଘରେ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଆଉ ଭାଇର ନୂଆ ବିଜନେସ ୟାଙ୍କୁ ଜଗିଥାଏ | ନିଜେ ଲୁହ ଲୁଚେଇ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ହସାନ୍ତି ସେମାନେ | ପୁଣି ଫେମିନିଷ୍ଟ ବୋଲି ଦେଖେଇ ହବାକୁ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ବି ସହନ୍ତି ସେମାନେ | କିନ୍ତୁ ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି ବୋଲି କାହାକୁ କହି ବି ପାରନ୍ତିନି | ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସଂଗେ ବୁଲିବାକୁ ଇଛା ବି କରନ୍ତି | କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସକାଶେ ପୁରା ଜାତିଟି ବଦନାମ ହୁଅନ୍ତି | ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଯିଏ ଯାହା କୁହେ ସେଇଟା ଶୁଣି ନିଅନ୍ତି | ବଳିଦାନ ଖାଲି ଝିଅମାନେ ଦିଅନ୍ତିନି ପୁଅମାନେ ବି ଦିଅନ୍ତି | କିନ୍ତୁ ଖାଲି କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ କାହାଣୀ କେବେ ବାହାରକୁ ଦିଶେନି | କିନ୍ତୁ ଦିଶେନି ବୋଲି ମାନେ ନୁହେଁ କାହାଣୀ ମହାନ ନୁହେଁ | ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପୁରୁଷ ଦିବସରେ ସେଇ ମହାନ ଜାତିକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ |

2 Replies to “ବଳିଦାନ”

  1. Excellent description Sula apa.T his is part and art of life.We are enjoying it and nothing without it.

    1. Thank you so much 🙂

Leave a Reply